Přeskočit na obsah

Zdravie pod kontrolou – Liptovské Revúce

Dňa 16.3.2024 sa konala akcie Zdravie pod kontrolou, ktorá je zameraná na vzdelávanie širokej verejnosti v oblasti zdravia. Naši študenti edukovali verejnosť o prevencií proti KVS a onkologickým ochoreniam a taktiež im vysvetlili, ako sa majú starať o svoje zdravie.

V stánku prevencia proti kardiovaskulárnym ochoreniam merali glykémie, vyhodnocovali InBody a merali krvný tlak.

V stánku prevencia proti onkologickým ochoreniam edukovali verejnosť o možných príčinách vzniku rakoviny a ako sa vyhnúť rizikovým faktorom.

A v poslednom stánku prvej pomoci ukázali ako správne podať prvú pomoc.

Ďakujeme všetkým za spoluprácu 🩵