Přeskočit na obsah

Pre členov

PREČO BYŤ ČLENOM MKM?


1. Stanete sa členom skvelého kolektívu
2. Naučíte sa komunikovať s ľuďmi a získate organizačné schopnosti
3. Už počas štúdia sa môžete realizovať v prevencii ochorení, šíriť osvetu medzi širokou verejnosťou a prispievať k zvyšovaniu kvality vzdelávania v medicíne
4. Spoznáte množstvo ľudí nielen z našej fakulty ale aj z celého Slovenska (a možno aj sveta)
5. Máte možnosť cestovať – či už v rámci letnej stáže alebo ako delegát na celosvetové/európske stretnutia študentov medicíny
6. Účasť na odborných workshopoch a tréningoch
7. Neformálne vzdelávanie v rámci ktorého môžete získať cenné soft-skills

AKO SA STAŤ ČLENOM ?


Na to, aby si sa stal členom MKM je nutné vyplniť prihlášku a zaplatiť jednorazový členský príspevok – 5  €. Po zaplatení a odoslaní prihlášky sa stávaš riadnym členom MKM. Môžeš sa zapájať do našich akcií, či už ako pasívny účastník alebo aktívny organizátor. Počas roka všetci členovia MKM získavajú body za svoju aktivitu.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhaj kontaktovať nášho Vice-prezidenta pre interné záležitosti:
vpi@mkm-slomsa.com

Ako sa staŤ aktívnym členom ?


Ako riadny člen MKM sa môžeš počas akademického roka zúčastňovať rôznych aktivít v rámci všetkých stálych komisií alebo organizovať samotné podujatia. Za všetky tieto aktivity dostávaš adekvátny počet bodov podľa aktuálneho organizačného poriadku. Na konci akademického roka sa body sčítajú a po dosiahnutí určenej bodovej hranice získavaš status aktívneho člena na nasledujúci školský rok. (v aktuálnom akademickom roku 2023/2024 je hranica 45 bodov)

Výhody aktívneho člena


1. Aktívny člen má hlasovacie právo na Valnom zhromaždení MKM
2. Aktívny člen môže byť volený do orgánov MKM
3. Aktívny člen získava body na ubytovanie, na IFMSA stáž a na ERASMUS

Aktuálne voľné pozície


Momentálne sú všetky pozície v predsedníctve a medzi lokálnymi koordinátormi obsadené. V najbližších voľbách , ktoré sa uskutočnia na začiatku akademického roku 2024/2025 si aktívni členovia budú voliť nových zástupcov.
V prípade mimoriadneho odstúpenia z niektorej pozície budú vyhlásené nové voľby , o ktorých Vás budeme včas informovať.

Stále hľadáme prednášajúcich na jednotlivé workshopy, tak sa neváhajte prihlásiť.

Mám nápad na projekt.
Čo ďalej ?


Veľmi sa tešíme tvojej snahe a kreativite. Samotná činnosť MKM je nesmierne široká, podporíme ťa aj v každom novom nápade, s ktorým prídeš. Ako postupovať ? Podľa zamerania delíme našu činnosť do 6 hlavných stálych komisií , ako už iste vieš( SCOPH, SCOME,SCORA,SCORP,SCOPE/SCORE) Na čele každej komisie stojí lokálny koordinátor, ktorí zodpovedá za jej fungovanie a na ktorého sa môžeš obrátiť s Tvojím novým projektom.

Ako sa stať prednášajúcim workshopu ?


Zaujal Ťa nejaký náš projekt ?
Rád by si sa stal prednášajúcim daného projektu na základnej, či strednej škole ?
V prípade záujmu kontaktuj lokálneho koordinátora danej komisie a on Ti poskytne ďalšie informácie ako postupovať.

Zoznam dôležitých skratiek

IFMSA – Medzinárodná federácia asociácií študentov medicíny

SloMSA – Slovenská asociácia študentov medicíny

JLF UK – Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave

VPI – Podpredseda pre interné záležitosti

VPE – Podpredseda pre externé záležitosti

SC – Stála komisia

NO – Národný koordinátor

LO – Lokálny koordinátor

 LPO – Lokálny koordinátor pre verejné zdravie

SCOPH – Stála komisia pre verejné zdravie

 LOME – Lokálny koordinátor pre vzdelávanie v medicíne

SCOME – Stála komisia pre vzdelávanie v medicíne

LORA – Lokálny koordinátor pre sexuálne a reprodukčné zdravie a práva vrátane HIV a AIDS

SCORA – Stála komisia pre sexuálne a reprodukčné zdravie a práva vrátane HIV a AIDS

LORP – Lokálny koordinátor pre ľudské práva a mier

SCORP – Stála komisia pre ľudské práva a mier

LEO-Out – Lokálny koordinátor pre profesionálne stáže pre odchádzajúcich študentov

LEO-In – Lokálny koordinátor pre profesionálne stáže pre prichádzajúcich študentov

 SCOPE – Stála komisia pre profesionálne stáže

LORE – Lokálny koordinátor pre výskumné stáže

SCORE – Stála komisia pre výskumné stáže

OP – Organizačný poriadok

VZ – Valné zhromaždenie

 MVZ – Mimoriadne valné zhromaždenie

 OLM – On-line stretnutie

GA – Valné zhromaždenie

EuRegMe – Európske regionálne stretnutie

 CB – Budovanie kapacít

Skupiny členov MKM na Facebooku