Přeskočit na obsah

Stála komisia pre ľudské práva a mier, je našou najmladšou, no napriek tomu plnohodnotnou časťou MKM so širokým záujmovým spektrom. V SCORPe sa venujeme najmä neformálnemu vzdelávaniu našich spolužiakov v oblasti ľudských práv v prepojení na medicínsku prax.

Pomáhame rozširovať obzory v rôznych sférach života hravou a zaujímavou formou a nezabúdame ani na mentálne zdravie budúcich zdravotníckych profesionálov. Okrem toho sa snažíme reagovať na aktuálnu situáciu na Slovensku i vo svete a otvárať diskusiu na danú problematiku.

„Aktivizmus funguje. Takže to, čo vám teraz hovorím, je konať. Pretože nikto nie je príliš malý na to, aby niečo zmenil.“ 

Greta Thunberg

RACE FOR RIGHTS


Race for rights je edukatívna hra na tému ľudských práv, pri ktorej sa študenti veľa naučia a rovnako dobre zabavia. Táto aktivita je jednoduchým zoznámením sa s ľudskými právami a ich implementáciou v bežnom živote.

HUMANITÁRNA ZBIERKA


Každý z nás už niekedy potreboval pomoc. V tomto prípade sa spojila sila a dobro študentov JLF UK do jedného a dokázali pomôcť ľuďom v núdzi. Ľuďom, ktorí boli nútení opustiť svoje pohodlie domova a ujsť pred vojnou do bezpečia. Vďaka zbierke sa podarili vyzbierať trvanlivé potraviny, napr. múka, kryštálový cukor, soľ, olej, mlieko, cestoviny, ryža, pohánka, strukoviny, kečup, čaje, káva, konzervy, paštéty a pod.

Výmena oblečenia

MEDICKÝ SWAP OBLEČENIA


Oblečenie sa stalo lacným a cenovo dostupným. Za našu módu však musí naša planéta platiť vysokú daň. Najskôr pri samotnej výrobe, ktorá znečisťuje všetky zložky nášho životného prostredia. A nakoniec pri jej likvidácii. Oblečenie je totiž ťažko recyklovateľným materiálom a väčšinou končí na smetisku. Hlavnou myšlienkou tohto projektu je dať oblečeniu druhú šancu. Študenti donesú čisté a nepoškodené oblečenie zo svojho šatníka a vyswapujú si nové kúsky, ktoré si následne zoberú domov.

SCORP KINO


V rámci projektu SCORP kino sa snažíme poukazovať na problémy v spoločnosti na rôznej úrovni a ich možné riešenia. Na vysokoškolskom internáte si pre spolužiakov pripravíme film, priestor na diskusiu a aj občerstvenie, popcorn a čaj, pre ktoré si študenti donesú vlastné šálky a misky v zmysle eco-friendly štýlu. Témy, ktorým sme sa už v minulosti venovali, sú Fast fashion, Dehumanizácia, (Prečo) zarábajú ženy menej než muži?, Vplyv sociálnych sietí na spoločnosť.

CANISTERAPIA


Canisterapia: Keď psíky liečia. V rámci tejto aktivity sa študenti zoznámili s canisterapeutkou Katkou a jej 2 kavaliermi – Molly a Erinkou. Dozvedeli sa, že canisterapia je jednou z foriem aminoterapie, ktorá využíva pozitívny vplyv psa na človeka. Katka rozprávala rôzne skúsenosti a zážitky z praxe, ktoré zažila v centre pre deti s poruchou autistického spektra alebo v domove dôchodcov. Vysvetlila, prečo by mali byť psíky súčasťou rôznych oddelení nemocníc a ukázala ako pracuje s deťmi v škôlke. Študenti mali možnosť vyskúšať si rôzne hry a povely, a zároveň psíky aj nakŕmiť a pohrať sa s nimi. Tento seminár bol veľmi prínosný, čo sa informácií týka, ale aj možnosti odreagovania sa od stresu z nadchádzajúcich skúšok.

NAŠE ĎALŠIE PROJEKTY

Pass the kindness on

PASS THE KINDNESS ON je projekt, ktorého hlavnou úlohou je posielanie si šťastia počas skúškového obdobia. Vo verejných priestoroch nášho internátu sú vyvešané plagáty, z ktorých si môžu študenti odtrhnúť kúsok svojho šťastia v podobe štvorlístka a zobrať si ho so sebou na skúšku alebo testy.

Bridge

Bridge, virtuálny most, fungoval počas covidovej éry v online svete, aby spájal študentov na diaľku aj z pohodlia ich vlastnej izby. Aktivita bola vedená formou rýchleho rande. Najskôr sa položila otázka a následne boli študenti rozdelení do dvojíc na 3 minúty, aby sa porozprávali a hlavne, aby sa navzájom bližšie spoznali.

Refreš

REFREŠ je projekt, ktorý vznikol počas pandemického obdobia, kedy nebol jediným problémom študentov len vírus COVID-19, ale aj osamelosť spôsobená social-distancing, narušenie zaužívaných aktivít počas semestra alebo úplne nový typ stresu z testov alebo skúšok online. Na projekte pracovali dve stále komisie – SCORP (Stála komisia pre ľudské práva a mier) a SCOME (Stála komisia pre vzdelávanie v medicíne), pod vedením Diany Musovej a Dominiky Hetnerovičovej. Problematika mentálneho zdravia je jednou z európskych a svetových priorít IFMSA – celosvetovej organizácie združujúcej študentov medicíny, ktorej je naše MKM členom. Projekt REFREŠ má tri základné strategické ciele: dostupnosť, destigmatizácia, edukácia. Pri plnení týchto cieľov bola zásadnou podpora vedenia fakulty a špecificky pani dekanky, profesorky Čalkovskej. Vedeniu sa na základe podnetu našich dvoch spolužiačok podarilo nadviazať spoluprácu s magisterkou Veronikou Hartsfield, klinickou psychologičkou a atestovanou psychoterapeutkov, ktorá je svojimi službami k dispozícii všetkým študentom našej fakulty. Služby pani psychologičky sú k dispozícii bezplatne.
V rámci projektu REFREŠ sa uskutočnilo niekoľko zaujímavých aktivít. Prednáška Vzťahové vyhorenie v živote lekára s Mgr. Ondrejom Kubíkom PhD.. Online stretnutie cez aplikáciu ZOOM, kde pani Mgr. Veronika Hartsfield previedla účastníkov niekoľkými technikami zvládania stresu, ktoré môžu kvalitne uplatniť pri štúdiu, ale aj počas života. Ďalej koordinátorky Diana a Dominika zorganizovali panelovú diskusiu na tému Duševné zdravie vysokoškolákov, počas ktorej sme mali na internáte vzácnych hostí: MUDr. Andreu Hamrákovú, MUDr. PhDr. Igora Hrtánka, PhD., doc. MUDr. Igora Ondrejku, PhD. a MUDr. Miloslava Oppu, PhD., lekárov Psychiatrickej kliniky UNM.

KONTAKT NA LOKÁLNEHO KOORDINÁTORA

(Local Officer on Human Rights and Peace-LORP)

Je to o ľudskosti, pokore a poctivosti.

Debra Wilson