Přeskočit na obsah

Stála komisia pre verejné zdravie združuje študentov medicíny, ktorí majú chuť sa spolu vzdelávať, vymieňať si názory a nápady a riešiť problematiku verejného zdravia, vrátane svetových zdravotných problémov, osvety zdravia a zdravého životného štýlu a vzdelávacích aktivít. Zameriavame sa na všetky vekové kategórie, od tých najmenších cez študentov základných a stredných škôl až po seniorov.

Naše projekty

PRE DETI

Teddy bear hospital

V rámci projektu Nemocnica u medvedíka sa snažíme pomôcť detičkám prekonať strach z bieleho plášťa pri návšteve lekára. Pravidelne navštevujeme materské škôlky, kde sa deti interaktívnou a hravou formou ich zapájajú do „vyšetrovania a liečby“ macíkov, tiež ich oboznámime so základnými vyšetrovacími postupmi, so zásadami prvej pomoci, správnej životosprávy a prevencie úrazov. Počas väčších akcií ako je Zdravie pod kontrolou organizujeme taktiež svoj vlastný stánok.

V prípade záujmu pre vašu škôlku nás kontaktujte: macikovanemocnica@gmail.com

Klub detskej nádeje


Ako SCOPH navštevujeme na týždennej báze aj pacientov na Psychiatrickej klinike a Klinike detí a dorastu UNM. Cieľom projektu „Klubu detskej nádeje“ je týmto pacientom aspoň trochu spríjemniť čas strávený v nemocnici.

PRE VEREJNOSŤ

Diabetes ako životný štýl


 „Diabetes ako životný štýl“, je osveta pre verejnosť v nákupných centrách ohľadom cukrovky. Ľudia majú možnosť dozvedieť sa niečo o klinických príznakoch, symptómoch, ako sa vyvarovať diabetu a taktiež si môžu nechať zmerať glykémiu

Kvapka krvi


Každý semester organizujeme darovanie krvi priamo na pôde vysokoškolského internátu v spolupráci s Národnou transfúznou službou. Táto akcia sa teší dlhoročnej podpore našich študentov a zamestnancov. Možnosť darovať krv spolu s priateľmi motivuje aj mnoho prvodarcov a preto často presiahneme až 50ku darcov!

Zdravie pod kontrolou


 „Zdravie pod kontrolu“ má za úlohu naučiť ľudí, že ich zdravie je v ich rukách. V tomto projekte sa zameriavame na prevenciu rôznych civilizačných ochorení a hlbšom poznaní svojho zdravia. Pre ľudí sú pripravené rôzne stánky, kde si môžu zistiť svoju krvnú skupinu, správnu funkciu pľúc, odmerať cholesterol, glykémiu, pomer svalov a tuku v tele alebo sa naučiť základy prvej pomoci a získať množstvo užitočných informácií.

Beh medikov


Charitatívny beh organizovaný študentmi sa koná každoročne v septembri. Hlavnou myšlienkou je podpora svojho zdravia a hlavne detských pacientov, nakoľko celý výťažok putuje na rôzne detské kliniky v Univerzitnej nemocnici Martin. Doposiaľ sa podarilo podporiť Psychiatrickej kliniky, Onkologickému centru, Klinike detskej chirurgie a Klinike detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny v UNM.

PRE SENIOROV

Srdcom mladí


Srdcom mladí – pojem, ktorý vystihuje našich najstarších, babičky a dedkov. Od roku 2012 sa venujeme návštevám domova dôchodcov, počas ktorých sa našimi aktivitami snažíme dôchodcov nielen rozosmiať a zabaviť, ale snažíme sa trénovať ich, častokrát, slabnúcu pamäť rôznymi pamäťovými testami, lúštením krížoviek, či hraním šachu a kariet a edukujeme ich o zdravotnom štýle. Počas Vianoc pravidelne posielame naším seniorom aj vianočnú poštu , či pripravujeme vianočné balíky.

PONUKA WORKSHOPOV PRE ZŠ A SŠ

Duševné zdravie – závislosti
Antitobacco

Zdravo Nezdravo
Prvá pomoc

NAŠE ĎALŠIE PROJEKTY

Light it up blue! a Modrá hodinka

Projekt venovaný nielen deťom s poruchou autistického spektra. Organizujeme diskusie pre medikov, aby vedeli vo svojej budúcej praxi pracovať s ľuďmi s autizmom. Taktiež sa chodievame hrávať s deťmi s poruchami autistického spektra do SPOSA Turiec.

Týždeň Antimikrobiálnej rezistencie

Projekt venovaný zvyšujúcej rezistencii mikroorganizmov na antimikrobiálne látky – antibiotiká. Organizujeme workshopy a chodíme do nákupných centier.

Vakcinácia a Týždeň imunizácie

Osvetový projekt, ktorým sa prostredníctvom infografík a infostánkoch v nákupných centrách snažíme poukázať na dôležitosť a zvýšiť povedomie o očkovaní. Taktiež sme videli pilotný diel podcastu Pichni si!

Svetový deň bez tabaku

Vrámci projektu Antitobacco organizujeme osvetovú akciu s infokampaňou pravidelne 31. mája vrámci Svetového dňa bez tabaku. V nákupných centrách či na námestiach sa verejnosť dozvedá o škodlivosti fajčania aj o tom, ako prestať.

Svetový deň astma bronchiale

Vrámci projektu Antitobacco organizujeme aj osvetovú akciu s infokampaňou o astme, kde sa snažíme vzdelať verejnosť o tomto pomerne častom ochorení, na ktoré sa niekedy zabúda.

Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc

Vrámci projektu Antitobacco organizujeme aj osvetovú akciu s infokampaňou o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc, kde sa snažíme vzdelať verejnosť o tomto pomerne častom ochorení, ktorého príčinou je v drvivej väčšine prípadov práve fajčenie.

KONTAKT NA LOKÁLNEHO KOORDINÁTORA
(Local Public Health Officer – LPO)

Barbora Bôžeková

Našim cieľom je, aby sme náš čas popri štúdiu využili efektívne a dali aj kúsok zo seba. Učíme sa komunikácii a spolupráci s rôznymi vekovými skupinami. Chceme ľudí obohatiť o vedomosti a šíriť povedomie o prevenciách pred ochoreniami a tým aj im spríjemniť ich voľný čas.