Přeskočit na obsah

Workshop nie je typická prednáška formou prezentácie, ale neformálna forma vzdelávania spojená s rôznymi interaktivnými aktivitami ako sú icebreakery na prelomenie ľadov, brainstorming, aktívne diskutovanie problémov a následne hľadanie riešení v malých skupinkách s následnou prezentáciou. Cieľom je zaujať účastníkov a naučiť ich nové vedomosti a zručnosti atraktívnejším spôsobom, ktorým si danú problematiku rýchlejšie osvoja a zapamätajú. Workshopy sú určené pre menšie skupiny s možnosťou interagovať , klásť otázky, či vyskúšať si individuálne nové praktické zručnosti pod vedením inštruktora.


Odporúčaný počet účastníkov je 10-20, pravdaže pri väčších skupinách zabezpečíme viac inštruktorov. V rámci našich aktivít ponúkame workshopy pre žiakov ZŠ (8. a 9.ročník ) a SŠ trvajúce 45-90 minút. Pre vytvorenie uvoľnenej atmosféry s možnosťou slobodného kladenia otázok či vyjadrovania svojich pocitov a názorov preferujeme absenciu pedagóga. Vzhľadom na moderné prvky výučby je potrebné mať k dispozícii na škole dataprojektor, ktorý v prípade nedostupnosti vieme zabezpečiť.

V prípade nejasností , či akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať : vpe@mkm-slomsa.com


Pre akú cieľovú skupinu ponúkame workshopy ?

PRE ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY


Aké workshopy ponúkame ?

ANTITOBACCO

Osvetový projekt o fajčení „Antitobacco“,  ktorého cieľom je upozorniť verejnosť na škodlivosti a závislosti na rôznych druhov fajčenia. Poslucháči sa dozvedia nielen o cigaretách ako takých, ale aj o vodných fajkách či elektronických cigaretách.

Trvanie: 45 – 90 minút

Požiadavky: dataprojektor s
počítačom, podľa možnosti bez prítomnosti učiteľa

Vhodné pre: ZŠ (8.-9.ročník ) a SŠ

Duševné zdravie -závislosti

„Duševné zdravie – závislosti“ sú určené najmä žiakom 8.a 9. ročníka ZŠ a žiakom na SŠ. Študenti sa dozvedia o duševnom zdraví a niektorých závislostiach, ako napríklad závislosť na sociálnych sieťach.  Duševné zdravie môže ovplyvniť každodenný život a fyzické zdravie, preto je dôležité dozvedieť sa o ňom čo najviac.

Trvanie: 45 – 60 minút

Požiadavky: dataprojektor s počítačom

Vhodné pre: ZŠ (8.-9.ročník ) a SŠ

Prvá pomoc

Zavolať záchranku nestačí – Snažíme sa naučíť žiakov ZŠ a SŠ jednoduchú a účinnú prvú pomoc pomocou rôznych figurín a simulačných situácií.

Trvanie: 45 – 90 minút

Požiadavky: dataprojektor s
počítačom, podľa možnosti bez prítomnosti učiteľa

Vhodné pre: ZŠ a SŠ


ZDRAVO NEZDRAVO

Náplňou ďalšieho projektu- „Zdravo Nezdravo“ je šíriť osvetu o zdravom životnom štýle. Žiakom priblížime, čo je zdravý životný štýl, ako nás ovplyvňuje strava, ktorú prijímame, prečo je pre nás dôležitý pohyb a mnoho iného. Starší žiaci sa dozvedia niečo málo aj o mentálnom zdraví, známych civilizačných ochoreniach a poruchách súvisiacich so zdravým životným štýlom.

Trvanie: 45 – 60 minút

Požiadavky: dataprojektor s počítačom

Vhodné pre: ZŠ a SŠ

FGC -Prvá gynekologická prehliadka

Hlavným cieľom tejto 90 minútovej prednášky je oboznámiť študentky základných a stredných škôl s priebehom prvej gynekologickej prehliadky a zmierniť ich strach z návštevy gynekológa. Taktiež informujeme dievčatá o prevencii, prejavoch a liečbe rakoviny prsníka a krčka maternice, naučíme ich správnu techniku samovyšetrenia prsníkov pomocou modelov a poučíme o možnostiach a správnom užívaní antikoncepcie.

Trvanie: 60 – 90 minút

Požiadavky: dataprojektor s
počítačom, podľa možnosti bez prítomnosti učiteľa

Vhodné pre: ZŠ (8.-9.ročník ) a SŠ

HIV nie je AIDS

Projekt s názvom “HIV nie je AIDS” sú predńašky zamerané na edukáciu mladých ľudí v danej problematike. Snažíme sa ich naučit niečo o ochorení, prenose, testovaní a spôsoboch, ako chrániť seba a svoje okolie + búrame mýty a stigmu okolo tohto ochorenia. Prednášky sú robené v bezpečnom prostedí bez vyučujúcich, kde majú žiaci možnosť sa otvorene porozprávať, bez strachu z uniknutých informácií. Pre budúcich prírodovedcov máme pripravenú prezentáciu obohatenú o viac zložitejších faktov týkajúcich sa HIV vírusu a jeho mechanizmu prenosu.

Trvanie: 60 – 90 minút

Požiadavky: dataprojektor s
počítačom, podľa možnosti bez prítomnosti učiteľa

Vhodné pre: ZŠ (8.-9.ročník ) a SŠ

Men´s Issues

Naším cieľom počas tejto 90 minútovej prednášky je oboznámiť študentov základných a stredných škôl o anatómii mužského pohlavného systému, chorobách postihujúcich mužský genitál, prevencii, prejavoch a liečbe rakoviny semenníkov a prostaty. Taktiež apelujeme na dôležitosť urologickej prehliadky ako základ prevencie. Rovnako naučíme ich správnu techniku samovyšetrenia semenníkov pomocou našich modelov.

Trvanie: 60 – 90 minút

Požiadavky: dataprojektor s
počítačom, podľa možnosti bez prítomnosti učiteľa

Vhodné pre: ZŠ (8.-9.ročník ) a SŠ

Sexuálna výchova

Trvanie: 60 – 90 minút

Požiadavky: dataprojektor s
počítačom, podľa možnosti bez prítomnosti učiteľa

Vhodné pre: ZŠ (8.-9.ročník ) a SŠ