Přeskočit na obsah

62.Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie študentov medicíny

Cez víkend sa uskutočnilo už 62. Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie študentov medicíny, na ktorom nás zastupovalo viac ako 15 delegátov z nášho spolku.

Naši členovia mali možnosť zúčasniť sa rôznych sessions, absolvovať obohacujúce tréningy,či spoznať nových kamarátov z iných fakúlt. Počas plenárnych schôdz sa schvaľovali nielen nové stanovy a OP, ale volili sa aj noví členovia VV SloMSA, kde bude mať náš spolok zastúpenie na pozíciach:
prezidentky – Barbora Bôžeková
VPI – Vanesa Terenová
VPCB – Amira Musová.

Naši delegáti zažili aj bohatý social program, ale nezabudli si splniť svoje občianske právo a spoločne boli aj voliť.

Veríme, že to bol obohacujúci víkend pre všetkých naších členov, kedy mohli rožšíriť svoje schopnosti , či vedomosti a pokračovať s rozvíjaním svojho potenciálu.
Veľmi pekne ďakujeme Spolku medikov mesta Košice za organizáciu a už teraz sa tešíme na 63. VZ SloMSA, ktoré sa uskutoční v spolupráci so SZU Bratislava.🩵