Přeskočit na obsah

SCORA je zhromaždením jednotlivcov, ktorí sa zaviazali podporovať sexuálne a reprodukčné zdravie a práva a sú nadšení pre vytváranie pozitívnych zmien vo svojich miestnych komunitách.

Účelom je poskytnúť našim členom nástroje potrebné na presadzovanie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv kultúrne rešpektovaným spôsobom. To bolo dosiahnuté budovaním zručností a znalostí, poskytovaním školení o Komplexnej sexuálnej výchove a ďalších príslušných otázkach reprodukčného zdravia, výmenou nápadov a projektov, ako aj navrhovaním politík a spoluprácou s našimi externými partnermi za účelom vytvorenia zmeny v miestnych, regionálnych a medzinárodnej úrovni.

NAŠE PROJEKTY

PRE VEREJNOSŤ

PINK OCTOBER


Pink october je každoročná medzinárodná zdravotná kampaň organizovaná v októbri významnými charitatívnymi organizáciami proti rakovine prsníka s cieľom zvýšiť povedomie o tejto chorobe.V rámci nej oslovujeme okoloidúce ženy nákupných centier po celom Slovensku a šírime osvetu o dôležitosti samovyšetrenia prsníkov v snahe predísť rakovine prsníkov. Oboznámime ich s prejavmi, prevenciou a liečbou rakoviny prsníka. Ženy naučíme správne techniky samovyšetrenia prsníkov na našich modeloch. .

MOVEMBER


Počas novembrového víkendu, pri príležitosti novembrovej kampane zameranej na fyzické a psychické zdravie mužov, oslovujeme okoloidúcich mužov nákupných centier po celom Slovensku a šírime osvetu o dôležitosti samovyšetrenia semenníkov. Oboznámime ich s prejavmi, prevenciou a liečbou rakoviny semenníkov a prostaty. Mužov naučíme správnu techniku samovyšetrovania semenníkov na našich modeloch.

PRE ŠKOLY

HIV nie je AIDS


Projekt s názvom “HIV nie je AIDS” sú predńašky zamerané na edukáciu mladých ľudí v danej problematike. Snažíme sa ich naučit niečo o ochorení, prenose, testovaní a spôsoboch, ako chrániť seba a svoje okolie + búrame mýty a stigmu okolo tohto ochorenia. Prednášky sú robené v bezpečnom prostredí bez vyučujúcich, kde majú žiaci možnosť sa otvorene porozprávať, bez strachu z uniknutých informácií. Pre budúcich prírodovedcov máme pripravenú prezentáciu obohatenú o viac zložitejších faktov týkajúcich sa HIV vírusu a jeho mechanizmu prenosu.

Sexuálna výchova


Cieľom sexuálnej výchovy je oboznámiť študentstvo nielen s anatómiou a fyziológiou pohlavných systémov, aj o témach ako sú puberta, rod a pohlavie, ľudské a sexuálne práva, sexuálne prenosné choroby, antikoncepcia, tehotenstvo, pornografia, rodovo-podmienené násilie a mnoho iných.

So študentstvom sa stretneme na 4 prednáškach, z ktorých každá bude zameraná na inú tému. Sexuálna výchova nasmeruje mladých ľudí ku kritickému mysleniu, k sebaakceptácii a k rozvoju vzťahov, ktoré sú založené na súhlase a rešpekte.

FGC prednáška

Prvá gynekologická prehliadka


Hlavným cieľom tejto 90 minútovej prednášky je oboznámiť študentky základných a stredných škôl s priebehom prvej gynekologickej prehliadky a zmierniť ich strach z návštevy gynekológa. Taktiež informujeme dievčatá o prevencii, prejavoch a liečbe rakoviny prsníka a krčka maternice, naučíme ich správnu techniku samovyšetrenia prsníkov pomocou modelov a poučíme o možnostiach a správnom užívaní antikoncepcie.

Men´s Issues


Naším cieľom počas tejto 90 minútovej prednášky je oboznámiť študentov základných a stredných škôl o anatómii mužského pohlavného systému, chorobách postihujúcich mužský genitál, prevencii, prejavoch a liečbe rakoviny semenníkov a prostaty. Taktiež apelujeme na dôležitosť urologickej prehliadky ako základ prevencie. Rovnako naučíme ich správnu techniku samovyšetrenia semenníkov pomocou našich modelov.

NAŠE ĎALŠIE PROJEKTY

Sviečkový pochod

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS (1.12.) organizujeme sviečkový pochod, kedy si uctíme pamiatku obetí tejto choroby. Pripnutím červenej stužky vyjadrujeme spolupatričnosť a úctu nielen obetiam AIDS, ale aj ľuďom, ktorí sú infikovaní a žijú s HIV vírusom. Tento pochod je spojený s ďalšími aktivitami ako workshopy, prednášky, infostánky a kiná s premietaním filmov o danej problematike.

STD awareness week

Počas aprílového víkendu oslovujeme okoloidúcich v nákupných centier po celom Slovensku a šírime osvetu o dôležitosti ochrany pred pohlavne prenosnými chorobami. Zvyšujeme povedomie o prvých príznakoch, o možnostiach ochrany a snažíme sa ukončiť stigmu okolo tejto témy.

KONTAKT NA LOKÁLNEHO KOORDINÁTORA

(Local Officers on Reproductive Health incl. HIV/AIDS -LORA)

Martina Martyneková

Emaillora@mkm-slomsa.com

Facebook

-A little progress each day adds to big result-