Přeskočit na obsah

Lekárske vzdelávanie je dôležité pre každého študenta medicíny, pretože tvorí nielen kvalitu budúcich lekárov, ale aj kvalitu zdravotnej starostlivosti.
Zaoberá sa mimoškolským vzdelávaním študentov medicíny podľa ich potrieb, požiadaviek a záujmu. Organizuje rôzne workshopy a tréningy zamerané na praktické zručnosti v medicíne ako takej, ale takisto zamerané na poznatky z iných odborov potrebných k lekárskej profesii.

NAŠE PROJEKTY

GYNEKOLOGICKÝ a PÔRODNICKÝ SEMINÁR


Seminár  je určený pre študentov medicíny a pôrodnej asistencie, v ktorom si môžeme po teoretickom úvode vyskúšať zaujímavé modely na simulovaný pôrod a ultrasonografiu v Simulačnom centre. S projektom nám pomáhajú milí lekári nielen z Gynekologickej-pôrodníckej kliniky UNM, ale aj z okolia.

UROLOGICKÝ SEMINÁR


 Je určený pre všetkých tých, ktorí sa chcú bližšie oboznámiť s odborom urológia alebo sa mu v budúcnosti dokonca venovať. Študenti si na seminári môžu vyskúšať urologické a sono vyšetrenia na simulátoroch zo Simulačného centra. Na zvedavé otázky z odboru ale aj mimo neho ochotne odpovie MUDr. Ján Švihra ml..

EKG SEMINÁR


EKG seminár je určený pre študentov medicíny, ktorí sa chcú zdokonaliť hlavne v čítaní a vyhodnocovaní EKG záznamov. Zúčastňujú sa ho hlavne študenti tretieho ročníka, pre ktorých je problematika EKG niečím novým,
no veľký záujem prejavujú aj staršie ročníky, ktoré si radi nadobudnuté schopnosti zopakujú. Seminár prebieha počas zimného a aj letného v Simulačnom centre s pomocou pani prof. Plevkovej z ústavu patologickej fyziológie.

CHIRURGICKÉ ŠITIE


Chirurgické šitie je určené pre študentov medicíny vedené lekármi z UNM ako aj zaškolenými študentami. Úlohou tohto workshopu je naučiť študentov ako správne držať chirurgické nástroje, pomenovať ich, ale hlavne získať praktické zručnosti – naučiť sa základné chirurgické stehy a vyskúšať si uzlenie. Svoje zručnosti skúšajú na umelých kožiach, ale niekedy sme kreatívni a použijeme aj banány či kuracinu.

LAPAROSKOPICKÝ SEMINÁR


 Seminár ,kde sa najprv zameriavame na základné teoretické poznatky z poľa miniinvazívnej chirurgie a následne si precvičujeme  základné laparoskopické zručnosti napríklad ovládanie inštrumentov či laparoskopické šitie. Ak študenti zvládnu základné zručnosti, vieme im pomocou virtuálneho simulátora nasimulovať priebeh laproskopickej operácie od začiatku až po jej koniec. Všetko sa to deje pod dohľadom skúsených a veľmi ochotných lekárov z chirurgických kliník UNM.

ORTOPEDICKÝ SEMINÁR


 Ortopedický seminár pomáha medikom sa zlepšovať v praktických ortopedických výkonoch ako je napr. pichanie injekcií do kolena/ramena. Študenti sa môžu dozvedieť aj zaujímavé veci ohľadom ortopédie na Slovensku a opýtať sa čo sami chcú.

VENEPUNKCIA


Venepunkcia je seminár pre študentov medicíny, ktorý nám pomáha sa naučiť brať krv a zavádzať kanyly. Študenti sa môžu úkony učiť na umelých rukách, ktoré nám zabezpečuje Simulačné centrum, alebo na študentoch samých (pod podmienkou súhlasu). S projektom nám pomáhajú lektori z ústavu ošetrovateľstva, ktorí nám predávajú svoje know-how.

DR.HOUSE


Dr. House je večer, na ktorom pozeráme jednu časť seriálu Dr. Housa s pánom profesorom MUDr. Dušanom Meškom, PhD.. Je to zaujímavý a zábavný spôsob naučenia sa niečoho nového. Pán profesor nám vysvetľuje postupy diagnózy a liečby, ktoré by sa v realite naozaj použili.

MED GAMES

MedGames je edukatívno-kompetitívny projekt zameraný na študentov 5. a 6. ročníka medicíny a 2. a 3. ročníka ošetrovateľstva, kde sa študenti zdokonalia v rôznych predklinických a klinických súťažných disciplínach pod dohľadom skúsených lekárov a kvalifikovaných sestier. Študentom ponúka nadobudnutie nových vedomostí, rozšírenie a prehĺbenie zručností pre komplexné zhodnotenie zdravotného stavu pacienta, diagnostiku, identifikáciu a prioritizáciu.

NAŠE ĎALŠIE PROJEKTY

Breaking the silence

Breaking the silence je seminár, kde ide o učenie základov posunkovej reči študentov zdravotníckych odborov. Študenti sa učia abecedu v posunkovej reči, predstaviť sa a základne medicínske výrazy ako je kašeľ, teplota, pocit na zvracanie, atď.

Večer s osobnosťou

Večer s osobnosťou, kde ide o stretnutia so zaujímavými osobnosťami zo sveta zdravotníctva kedy majú možnosť študenti dozvedieť sa niečo nové o živote a povolaní osobnosti a taktiež položiť osobnosti zaujímavé otázky.

Umieranie je ľudské

Zomieranie je ľudské je projekt, prostredníctvom ktorého sa snažíme priblížiť zomieranie očami rôznych profesií. Spolupracovali s nami lekári ako psychiater, patológ či niekoľko zdravotných sestier ale aj filozof a kňaz. Na túto neľahkú tému sa snažíme pozerať z viacerých pohľadov zároveň však s rešpektom voči akémukoľvek inému názoru či presvedčeniu. Ako budúci lekári sa so smrťou budeme stretávať častejšie ako iné povolania je preto dôležité poznať “optiku umierania” a rovnako vedieť aj túto tému odkomunikovať – toto všetko sa vďaka tomuto projektu spoločne učíme.

Big brothers

Začiatkom akademického roka pridelíme každému prváckemu krúžku starších spolužiakov, ktorý im majú byť nápomocní počas začiatkov v škole a v meste. Ukážu a vysvetlia im čo a ako funguje.

KONTAKT NA LOKÁLNEHO KOORDINÁTORA
(Local Officer for Medical Education)

Adela Pupíková

Kapitola, ktorú sa dnes učíš, zajtra niekomu zachráni život. Dávaj pozor.“