Přeskočit na obsah

Čo robíme?

Ako klub medikov sa zaoberáme rozličným činnosťami, od osvetových akcií pre najmenších v rámci projektu Nemocnica pre medvedíka až po najstarších v projekte Srdcom mladí, venujeme sa témam od zvyšovania povedomia o častých aj menej častých ochoreniach až po ľudskoprávne otázky.
Taktiež sa snažíme zlepšiť vzdelávanie na našej fakulte, vytvárať vlastné projekty na mimoškolskú edukáciu a pomáhame medikom vycestovať do iných krajín.
Jednotlivé činnosti spadajú pod Stále komisie MKM:

Stála komisia pre vzdelávanie v medicíne

SCOME sa zaoberá mimoškolským vzdelávaním študentov medicíny podľa ich potrieb, požiadaviek a záujmu. Organizuje rôzne workshopy a tréningy zamerané na praktické zručnosti v medicíne ako takej, ale takisto zamerané na poznatky z iných odborov potrebných k lekárskej profesii.

Stála komisia pre verejné zdravie

SCOPH združuje študentov medicíny z celého sveta, aby sa učili, budovali zručnosti, spolupracovali, skúmali a zdieľali nápady, týkajúce sa riešenia všetkých otázok súvisiacich s verejným zdravím, vrátane globálnych zdravotných problémov, zdravotných politík, podpora zdravia a vzdelávania, činnosti.

Stála komisia pre ľudské práva a mier

SCORP spája študentov, ktorí sa usilujú o vytvorenie rovného a mierového sveta a veria v medzinárodnú, medzikultúrnu i medziľudskú solidaritu. Veríme v zodpovednosť každého aj v schopnosť prispieť k vytvoreniu tohto sveta, pretože ľudské práva môžu existovať, iba ak sa vzťahujú na všetkých.

Stála komisia pre sexuálne a reprodukčné zdravie a práva, vrátane HIV a AIDS

SCORA je zhromaždením zanietených jednotlivcov, ktorí sa zaviazali podporovať sexuálne a reprodukčné zdravie a práva a sú aktívni pri vytváraní pozitívnych zmien vo svojich miestnych komunitách.

Stáže

SCOPE a SCORE sú Stále komisie, umožňujúce študentom lekárskych fakúlt vycestovať na výmennú stáž do krajín po celom svete na kliniky alebo vedecko-výskumné pracoviská zahraničných univerzít.