Přeskočit na obsah

MEDGAMES 2023

Medzinárodná súťaž MedGames 2023 sa uskutoční v dňoch 13 – 14. októbra 2023 na pôde Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Martin. Registrácia na 8. ročník bude spustená 31. 8. 2023 od 20:00 hod.
Viac informácií nájdete stránke: https://medgames.jlfuk.sk/

ČO JE MEDGAMES?
MedGames je edukatívno-kompetitívny projekt pre študentov 5. a 6. ročníka všeobecného lekárstva študujúcich v slovenskom i anglickom jazyku a študentov 2. a 3. ročníka ošetrovateľstva.

Je to súťaž, ktorá si kladie za cieľ zvýšiť praktické zručnosti budúcich lekárov i sestier a pomôcť im v ich budúcej práci. MedGames sú koncipované tak, aby boli všetky úlohy zamerané najmä na praktické zručnosti. Použijú sa kazuistiky, ktoré vychádzajú zo skutočných skúseností lekárov z rôznych odborov a využívajú sa najmodernejšie trenažéry Simulačného výučbového centra Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine. A to všetko pod dohľadom skúsených pedagógov a klinických odborníkov.

Kombinácia súťaže medikov a študentov ošetrovateľstva činí z MedGames jedinečný formát, ktorý na Slovensku a v Čechách nemá obdobu.