Přeskočit na obsah

ARTETERAPIA

🎨 Včera prebiehal nový projekt a zároveň nová forma terapie, ktorú si pre Vás pripravil tím SCORP v spolupráci s @cppmartin 💚

🎨 Arteterapia je odbor v psychoterapií, ktorý využíva výtvarné umenie ako prostriedok liečby.

🎨 Cieľom arteterapeutov je naštartovať u človeka sebaliečebný proces a umožniť mu objaviť spôsob vyjadrenia emócií, psychických procesov a vzťahov, ktoré nie je vždy možné vyjadriť slovne. Umožňuje spoznať vlastný potenciál a zvýšiť sebauvedomenie, sebapoznanie a podporovať rast osobnosti.

🎨Arteterapia môže prebiehať individuálne alebo skupinovo. Vykonáva ju školený arteterapeut.

💚Na záver : Ďakujeme @cppmartin za včerajší seminár 💚