Přeskočit na obsah

SCORA WEEKEND 2023

Jedna zo zúčastnených – Tereza Holotová sa nám rozhodla priblížiť priebeh SCORA WEEKENDU, ktorý prebiehal v dňoch 24.-26.03.2023 v Prahe.

piatok 24.3.2023
Víkend sme zahájili Training session od Richarda a Vanes. Počas tréningu sme si osvojili výrazy ako je pohlavie, gender expression, gender identity, fyzická a romantická atraktivita. Diskutovali sme o komunikácii s transrodovými osobami v roli budúceho lekára. Večer sme pokračovali social programom: Pražským Pubcrawlom

sobota 25.3.2023
Z rána sme absolvovali prehliadku Prahy a pokračovali sme prednáškami na fakulte.
1.prednáška (Transparent) sa niesla v duchu transrodových ľudí a ich postavení v Českej republike ale aj vo svete. Prednášajúci nám povedali viac o zdĺhavom procese premeny, ktorým sú transrodoví ľudia nútení prejsť na ceste za zmenou pohlavia. V prednáške bolo poukázané aj na problémy ako :
-obtiažna preukázateľnosť diagnózy objektívnymi metódami
-nárast počtu dospievajúcich (FtM)
-nedostatok odborníkov
2.prednáška – MUDr. Fifková (sexuológ)  bližšie predstavila rolu lekára (sexuológa) v diagnostike transrodových ľudí a začatí procesu tranzície. Venovala sa celej komplexnosti tejto témy, poukázala na diverzitu pacientov ktorí za ňou príchadzajú. 
3.prednáška -MUDr.Hainerová (endokrinológ) sa venovala liečbe aGnRH po potvrdenej diagnóze gender dysphoria najmä u detí. Dozvedeli sme sa viac o prínosoch a rizikách tejto liečby, tiež o jej samotnom priebehu.
Po prednáškach sme navštívili Sex machines museum v Prahe.

nedeľa 26.3.2023 — odchod domov.
Československý Scora víkend som si veľmi užila po vedomostnej aj spoločenskej stránke a už teraz sa teším na druhý ročník.

Za organizáciu veľmi pekne ďakujeme slovenskej i českej SCORA.
www.slomsa.sk
www.ifmsa.cz