Přeskočit na obsah

Svetový deň hemofílie

Veľké poďakovanie patrí naším študentom JLF UK, ktorí pomohli na dobročinnej akcií – celoslovenskej finančnej zbierke Slovenského hemofilické združenie (www.shz) k príležitosti Svetového dňa hemofílie v v mestách Martin a Žilina. Bez nich by nebolo možné zrealizovať túto zbierke. 🩸🩸🩸

Pacienti s chronickými a nevyliečiteľnými vrodenými krvácavými ochoreniami sú Vám vďační za pomoc. Výťažok zo zbierky bude použitý na realizácie rehabilitačných a vzdelávacích pobytov pre deti a dospelých s týmito ochorenia.❤️

ĎAKUJEME!
(Natália Matulová, Jana Baťková, Simona Baťková, Andrej Tabak, Veronika Spodniaková, Vanesa Terenová, Michaela Semivanová, Karin Martinická, Kristína Pazderková)