Přeskočit na obsah

Darujte nám 2% z dane

Milí naši podporovatelia a známi !

Určite ste už postrehli, že daňové obdobie je v plnom prúde. Pri podaní daňového priznania je možnosť darovať 2% z daní akejkoľvek organizácii, ktorá je zapísaná v zozname žiadateľov. Medzi ne patrí aj náš Martinský Klub medikov fungujúci ako neziskové občianske združenie vďaka podpore dobrých ľudí.

Ak vás zaujali naše projekty a aktivity zamerané na osvetovú, charitatívnu činnosť a vzdelávanie, budeme radi ak nám darujete 2 % z dane a podporíte našu činnosť.Ako na to? 
Zamestnanec
1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 
3. Do 31. marca 2023 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.
Fyzická osoba – SZČO
1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu. 
Právnická osoba
1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

Údaje potrebné na darovanie:

Meno: MARTINSKÝ KLUB MEDIKOV
Adresa: NOVOMESKÉHO 7, 036 01 MARTIN
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Identifikačné číslo prijímateľa(IČO/SID): 35677317